Amsterdam

Eerste Boerhaavestraat 5 III/IV

Portfolio

Amsterdam

Lichte woning (110m2) op eigen grond, gelegen op een super locatie aan de Weesperzijdestrook, in een straat met uitsluitend gerenoveerde, klassieke panden. Zeer centraal gelegen om de hoek van de Amstel ter hoogte van eetcafe De Ysbreeker, op loopafstand van de Pijp en het Centrum en met een snelle toegang tot de Ring A-10.

LOCATIE
De Eerste Boerhaavestraat is een rustige zijstraat van de Amstel. De Swammerdambuurt is een populaire buurt gelegen tussen de Weesperzijde en de Wibautstraat. Het is hier heerlijk wandelen onder de bomen en langs de terrassen aan de waterkant, terwijl direct over de Amstelbrug de Pijp en de binnenstad beginnen. Alle voorzieningen zijn op loop­ of fietsafstand, zoals bekende cafés en restaurants o.a. De Ysbreeker, Loetje, restaurants Rijssel en Dauphine, theaters o.a. Theater Carré en Stopera, stadsparken o.a. Sarphatipark en Oosterpark, diverse (buurt)winkels met een grote Albert Heijn om de hoek.

INDELING:
Derde etage:
Ruime hal met toegang tot de separate wc, badkamer voorzien van bad en wastafel, grote lichte woonkamer met 3 grote ramen en een inbouwkast, dichte keuken met inbouwapparatuur, open eetkamer met een trap naar de vierde etage.

Vierde etage:
Via de trap kom je op de overloop waar gemakkelijk een muur geplaatst kan worden waardoor de vierde etage twee slaapkamers heeft. Bovendien is hier nog voldoende opbergruimte.

PAND
De woning bevindt zich op de derde en vierde verdieping, in een karakteristiek 19e eeuws pand. De voorgevel is in 2014 volledig gerenoveerd waarbij de ramen (dubbel glas) en de dorpels zijn vervangen, de glas-in-lood ramen zijn schoongemaakt en voorzien van voorzetglas en de historische winkelpui van de vroegere bakkerij op de begane grond is gerenoveerd. In 2019 was de achterzijde aan de beurt waar onder andere ook dubbel glas is geplaatst en de vensterbanken zijn vervangen.

De grote ramen aan de voor- en achterzijde zorgen voor veel licht- en zon inval. De unieke breedte van het pand geeft extra ruimte en licht. De glas-in-lood ramen, de fraaie klassieke schouw met gashaard, het houten spant en de originele brede plankenvloer zorgen voor een sfeervolle uitstraling.

WOONOPPERVLAKTE
NEN 2580: woning is 110 m². Het meetrapport wordt op verzoek toegezonden.

EIGEN GROND/ERFPACHT
De woning is gelegen op eigen grond.

VERENIGING VAN EIGENAARS
– Actieve en financieel gezonde Vereniging van Eigenaars ‘’Eerste Boerhaavestraat 5, 5A en 7’’ te Amsterdam bestaande uit 7 appartementsrechten;
– de administratie wordt in eigen beheer gevoerd;
– de maandelijkse VvE-bijdrage bedraagt € 183.-;
– Alle ramen en dorpels zijn recent vervangen en de ramen zijn voorzien van dubbel glas;
– opstalverzekering afgesloten door de VvE met voldoende dekking.

PARKEREN:
Openbaar parkeren via vergunningsstelsel.

BIJZONDERHEDEN
– Woning is ook samen te koop met Eerste Boerhaavestraat III/IV
– Oppervlakte appartement 110 m2;
– Eigen grond;
– In de VvE is recentelijk gesproken over de mogelijkheid (let op vergunningsplicht) tot plaatsen van een balkon zoals ook bij verschillende panden in de omgeving is gedaan;
– De unieke breedte van het pand geeft extra ruimte en licht;
– Prachtige sierlijsten op plafond;
– Servicekosten €183 per maand;
– Zeer licht en ruim appartement op gewilde locatie;
– Oplevering in overleg.

“Deze informatie is door ons met de nodige zorgvuldigheid samengesteld. Onzerzijds wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. Alle opgegeven maten en oppervlakten zijn indicatief.”

***

Bright house (110m2) on private land, located in a super location, in a street with exclusively renovated, classic buildings. Very centrally located around the corner from the Amstel near the eatery De Ysbreeker, within walking distance of the Pijp and the Center and with quick access to the Ring A-10.

LOCATION
The Eerste Boerhaavestraat is a quiet side street of the Amstel. The Swammerdambuurt is a popular neighborhood located between the Weesperzijde and the Wibautstraat. It is wonderful to walk under the trees and along the terraces on the waterfront, while the Pijp and the city center start directly over the Amstel Bridge. All amenities are within walking or cycling distance, such as well-known cafes and restaurants including De Ysbreeker, Loetje, restaurants Rijssel and Dauphine, theaters including Theater Carré and Stopera, city parks including Sarphatipark and Oosterpark, various (neighborhood) shops with a large Albert Heijn around the corner .

LAYOUT:
Third floor:
Spacious hall with access to the separate toilet, bathroom with bath and sink, large bright living room with 3 large windows and a fitted wardrobe, closed kitchen with appliances, open dining room with stairs to the fourth floor.

Fourth floor:
Via the stairs you reach the landing where a wall can easily be placed so that the fourth floor has two bedrooms. In addition, there is still sufficient storage space here.

BUILDING
The house is located on the second floor, in a characteristic 19th century building. The facade was completely renovated in 2014, with the windows (double glazing) and the sills replaced, the stained glass windows were cleaned and fitted with double glazing and the historic shopfront of the former bakery on the ground floor was renovated . In 2019 it was the turn of the rear where, among other things, double glazing was placed and the window sills were replaced.

The large windows at the front and rear provide plenty of light and sun. The unique width of the building provides extra space and light. The stained glass windows, the beautiful classic fireplace with gas fireplace, the wooden truss and the original wide plank floor provide an attractive appearance.

LIVING AREA
NEN 2580: house is 179 m². The measurement report will be sent on request.

OWN LAND / LEASE
The house is located on private land.

ASSOCIATION OF OWNERS
– Active and financially healthy Owners’ Association ”Eerste Boerhaavestraat 5, 5A and 7” in Amsterdam consisting of 7 apartment rights;
– the administration is conducted in-house;
– the monthly VvE contribution is €183.-
– All windows and sills have recently been replaced and the windows are double glazed;
– home insurance taken out by the VvE with sufficient cover.

PARKING:
Public parking via permit system.

PARTICULARITIES
– Property is also for sale together with Eerste Boerhaavestraat II
– Surface apartment 110 m2;
– Own ground;
– Recently discussed in the VvE about the possibility (observe a permit requirement) to place a balcony as has also been done at various buildings in the area;
– The unique width of the building provides extra space and light;
– Beautiful moldings on the ceiling;
– Service costs €183.- per month
– Very light and spacious apartment in a popular location;
– Delivery in consultation.

“This information has been compiled by us with the necessary care. However, we do not accept any liability for any incompleteness, inaccuracy or otherwise, or the consequences thereof. All specified sizes and surfaces are indicative.”